Tietosuojaseloste

Rekisterien ylläpitäjä

Vili Pertti
Y-tunnus 2948558-2
Pitkänmöljäntie 16 A 12
90510 Oulu
Rekisteriseloste koskee sivustoa: www.vilipertti.com

Rekisterien yhteyshenkilö

Vili Lehtisalo
[email protected]
Pitkänmöljäntie 16 A 12
90510 Oulu

Rekisterit

Asiakasrekisteri
Yhteystietorekisterit paperisina ja/tai sähköisinä, sisältäen sopimukset, laskutus ja sähköpostit

Mitä tietoja kerätään?

Henkilötiedot asiakkaalta ja palveluista kiinnostuneelta henkilöltä saadaan henkilöltä itseltään. Henkilö luovuttaa tietonsa yritykselle nettisivuston lomakkeella jätetyillä viesteillä, sähköpostitse, puhelimitse sekä sosiaalisen median palvelujen kautta. Henkilö luovuttaa tietoja myös sopimuksen ja asiakastapaamisten kautta. Sähköpostirekisterin hallintaan käytetään Gmail sähköpostialustaa sekä UkkoPro laskutusohjelmaa. Google Analytics kerää lisäksi kävijätietoja, kuten IP-osoitteen ja sivustokäynnit. Sivusto voi käyttää evästeitä. Facebookin, Instagramin, Googlen ja sähköpostin kautta tapahtuvassa jälleenmarkkinoinnissa käytetään myös henkilötietoja.

Miksi tietoja kerätään?

Rekisterin henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakaspalveluun ja palvelujen toteuttamiseen. Lisäksi rekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden yhteydenpitoon, hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen, laskutukseen, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja niiden toteuttamiseen. Henkilötietoja käytetään myös yrityksen oman yritystoiminnan kehittämiseen.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen asiakaspalvelun takaamiseksi ja ne tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja noudattaen. Asiakasrekisteriä tarkastetaan vuosittain.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Asiakkaan halutessa saada nähdä tiedot, tulee hänen esittää yritykselle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Yrityksen on myös muutettava puutteelliset tai virheelliset tiedot asianmukaisiksi, tai jos siihen ei löydy perustetta, on yrityksen osoitettava asiakkaalle perusteltu syy. Kuvarekisteri noudattaa kuitenkin Suomen tekijänoikeuslakia.

Henkilötietojen luovuttaminen

Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan yrityksen työntekijöillä. Yritys ei luovuta rekistereihin kerättyä tietoa ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä.